„Trzynastka” i „czternastka” dla emerytów

Dobra wiadomość dla emerytów, którzy już w kwietniu otrzymają tzw. „trzynastkę”, zaś w listopadzie wypłacona zostanie 14-ta emerytura.

Fot. ZUS

Dodatkowe świadczenia zostaną wypłacone z urzędu, nie będzie trzeba więc składać żadnego wniosku.

W kwietniowych terminach płatności, osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, otrzymają trzynastą emeryturę, w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na kwotę pobieranego świadczenia podstawowego, o ile 31 marca istniało do niego prawo wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce.

„Czternastka” będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych – emerytury, renty, renty socjalnej, czy świadczenia przedemerytalnego.

Pełną kwotę 1250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. Świadczenia te będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach,. Co ważne, z kwoty obydwu dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje – zaznacza Marlena Nowicka z ZUS.

Trzynasta i czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla blisko 800 tysięcy emerytów i rencistów w Wielkopolsce, a w całej Polsce świadczenie to otrzyma przeszło 9 mln osób.

Skomentuj wiadomość

„Trzynastka” i „czternastka” dla emerytów

Dobra wiadomość dla emerytów, którzy już w kwietniu otrzymają tzw. „trzynastkę”, zaś w listopadzie wypłacona zostanie 14-ta emerytura.

Fot. ZUS

Dodatkowe świadczenia zostaną wypłacone z urzędu, nie będzie trzeba więc składać żadnego wniosku.

W kwietniowych terminach płatności, osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, otrzymają trzynastą emeryturę, w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na kwotę pobieranego świadczenia podstawowego, o ile 31 marca istniało do niego prawo wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce.

„Czternastka” będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych – emerytury, renty, renty socjalnej, czy świadczenia przedemerytalnego.

Pełną kwotę 1250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. Świadczenia te będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach,. Co ważne, z kwoty obydwu dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje – zaznacza Marlena Nowicka z ZUS.

Trzynasta i czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla blisko 800 tysięcy emerytów i rencistów w Wielkopolsce, a w całej Polsce świadczenie to otrzyma przeszło 9 mln osób.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®