Rolnicze

Rozdano Statuetki Siewców

Już po raz 21. przyznano tytuł „Wielkopolski Rolnik Roku”. Celem konkursu jest docenienie rolników, którzy wdrażają nowe technologie, a kapituła konkursowa wizytując gospodarstwa docenia starania rolników o rozwój nie tylko w sferze gospodarczej, ale także estetykę pro

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®