Czasowe wyrejestrowanie pojazdu – procedury i konsekwencje

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu drogowego to procedura, która pozwala właścicielom poważnie uszkodzonych samochodów osobowych na czasowe wycofanie ich z użytkowania. Od 31 stycznia 2022 roku, zgodnie z polskim Prawem o ruchu drogowym, istnieje możliwość wyrejestrowania samochodów osobowych na okres od 3 do 12 miesięcy. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy planują długotrwałe naprawy bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z ubezpieczeniem OC, choć samo wyrejestrowanie nie zwalnia z obowiązku posiadania polisy OC.

Kto i kiedy może skorzystać z czasowego wyrejestrowania?

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu jest opcją dostępną przede wszystkim dla właścicieli samochodów, które doznały poważnych uszkodzeń mechanicznych lub konstrukcyjnych, najczęściej w wyniku wypadków drogowych. Uszkodzenia te muszą być na tyle poważne, że uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z pojazdu na drogach publicznych. Przykładami takich uszkodzeń mogą być znaczące deformacje ramy, pęknięcia w kluczowych elementach podwozia lub poważne uszkodzenia nadwozia, które wpływają na integralność strukturalną pojazdu. Ponadto, istnieje regulacja czasowa – czasowe wyrejestrowanie można zastosować tylko raz na trzy lata. Oznacza to, że po zakończeniu jednego okresu wyrejestrowania, właściciel musi poczekać trzy lata, zanim będzie mógł ponownie wyrejestrować ten sam pojazd w ten sam sposób. 

Jak wyrejestrować pojazd czasowo?

Proces czasowego wyrejestrowania pojazdu rozpoczyna się od zgromadzenia niezbędnych dokumentów i złożenia ich w lokalnym wydziale komunikacji. Do podstawowych dokumentów należą dowód rejestracyjny pojazdu, tablice rejestracyjne oraz dowód wniesienia opłat skarbowych za wyrejestrowanie. Warto przed wizytą w urzędzie sprawdzić, czy wymagane są dodatkowe dokumenty, takie jak raport z oceny stanu technicznego pojazdu czy oświadczenie o niemożności jego naprawy w krótkim czasie. Po złożeniu wniosku, wydział komunikacji ma do 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Czas ten może być wydłużony w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień lub zgromadzenia więcej informacji dotyczących stanu pojazdu. Aby dowiedzieć się więcej o całym procesie, odwiedź  https://rankomat.pl/samochod/czasowe-wyrejestrowanie-pojazdu

Obowiązki właściciela pojazdu wyrejestrowanego

Po pomyślnym wyrejestrowaniu pojazdu, jego właściciel staje przed koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania. Pojazd musi być zabezpieczony w miejscu, które nie tylko chroni go przed dalszymi uszkodzeniami, ale także nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Nie wolno używać pojazdu w ruchu drogowym, a wszelkie próby uruchomienia lub przemieszczenia pojazdu bez odpowiednich uprawnień mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny są zatrzymywane przez urząd do momentu złożenia wniosku o ponowne zarejestrowanie pojazdu. Właściciel musi także pamiętać o konieczności ponownego zarejestrowania pojazdu po zakończeniu okresu wyrejestrowania i przed powrotem pojazdu na drogi, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia pełnego przeglądu technicznego pojazdu oraz spełnieniem wszystkich wymaganych formalności administracyjnych.

Koszty związane z czasowym wyrejestrowaniem

Opłaty za czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu są zróżnicowane i zależą od długości okresu, na jaki samochód zostaje wycofany. Minimalna opłata wynosi 80 zł za 2 miesiące, co jest kwotą bazową. Dla dłuższych okresów, od 3 do 12 miesięcy, opłata wynosi dodatkowe 4 zł za każdy miesiąc. Gdy wyrejestrowanie trwa od 13 do 24 miesięcy, stawka obniża się do 2 zł za każdy miesiąc, a dla okresów od 25 do 48 miesięcy, opłata wynosi zaledwie 0,25 zł za miesiąc. Warto zauważyć, że te opłaty mają charakter progresywny, co oznacza, że im dłuższy okres wyrejestrowania, tym niższa stawka za każdy dodatkowy miesiąc. Jest to rozwiązanie mające na celu zachęcenie do dłuższego wyrejestrowywania pojazdów, które z różnych przyczyn nie mogą być używane.

Ubezpieczenie OC a czasowe wyrejestrowanie

Mimo że pojazd jest czasowo wyrejestrowany z ruchu drogowego, właściciel nadal musi posiadać dla niego ważne ubezpieczenie OC. To wymóg prawny mający na celu zabezpieczenie finansowe potencjalnych szkód, które mogłyby powstać, gdyby pojazd został nielegalnie użyty lub spowodował szkodę. Jednakże, w okresie, kiedy pojazd faktycznie nie uczestniczy w ruchu drogowym, istnieje możliwość znacznego obniżenia wysokości składki. Ubezpieczyciele są zobowiązani prawnie do obniżenia składki o co najmniej 95% pod warunkiem, że otrzymają stosowny wniosek od klienta. To znacząca ulga finansowa, która może przyczynić się do zmniejszenia kosztów utrzymania uszkodzonego pojazdu.

Jak przywrócić pojazd do ruchu?

Proces przywracania pojazdu do ruchu po okresie czasowego wyrejestrowania wymaga od właściciela złożenia wniosku o ponowne zarejestrowanie w odpowiednim wydziale komunikacji. Konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. Badanie to jest niezbędne, by upewnić się, że samochód spełnia wszystkie wymogi techniczne i bezpieczeństwa po przeprowadzonych naprawach. Ważne jest, aby wszystkie kluczowe elementy konstrukcyjne pojazdu były sprawne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa. Po pozytywnej weryfikacji, pojazd może zostać ponownie wprowadzony do ruchu drogowego, co jest ostatecznym etapem procesu naprawy i wyrejestrowania.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®