Działająca przy marszałku Wielkopolska Rada Rolnica wspiera strajki rolników

Podczas specjalnego posiedzenia Wielkopolska Rada Rolnicza, działająca przy Zarządzie Województwa Wielkopolskiego zajęła specjalne stanowisko, w którym popiera protestujących rolników.