PiS zawiesił posła Bartłomieja Wróblewskiego

Poseł Bartłomiej Wróblewski jako jeden z czternastu został zawieszony w prawach członka partii Prawo i Sprawiedliwość za złamanie dyscypliny klubowej, głosując przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Fot. Janusz Ludwiczak

Jak mówi poseł Bartłomiej Wróblewski ustawa wprowadza znaczące ograniczenia konstytucyjnych wolności takich jak prowadzenie działalności gospodarczej, prawo do prywatności i wolności religijnej oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa.

Poseł Bartłomiej Wróblewski ma nadzieję, że niebawem zostanie „odwieszony” i uda się osiągnąć kompromis.

Dodajmy, że w prawach członka PiS zawieszony został również inny wielkopolski poseł – Zbigniew Dolata z okręgu konińskiego.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska