Trwa nabór wniosków na usunięcie azbestu w Powiecie Obornickim

Powiat Obornicki przy udziale Gminy Oborniki, Rogoźno i Ryczywół od dnia 27.11.2023 r.  rozpoczyna nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane powinny złożyć wniosek w Urzędzie Gminy, właściwej dla położenia nieruchomości. Powiat Obornicki pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Finansowanie nie obejmuje natomiast pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów zastępujących azbest. Dlaczego usunięcie azbestu jest tak ważne? 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

bezpieczne usuwanie azbestu powiat obornicki
Fot. materiały prasowe Powiat Obornicki

Biologicznie agresywny azbest

Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym. Nie ulega on ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku z czym po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam przez dziesiątki, a nawet przez setki lat. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach. Azbest do organizmu przedostaje się z wdychanym powietrzem i w postaci złogów zatrzymuje się w płucach.

Niebezpieczny dla płuc

Największe zagrożenie dla organizmu niosą włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 μm, mają grubość mniejszą od 3 μm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1. Włókna cienkie przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych. Włókna grube natomiast, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych.

Częsta ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego takich jak: pylica azbestowa (azbestoza), choroby opłucnej lub osierdzia, rak płuc, międzybłoniaki, przewlekłe zapalenie oskrzeli. Natomiast nawet krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może powodować zaburzenia oddechowe, bóle w klatce piersiowej oraz podrożenia skóry i błon śluzowych. 

Co zrobić ze szkodliwym azbestem? 

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów z azbestem jest ich składowanie. Opady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. Nie przewiduje się ponownego wykorzystywania azbestu, ani nawet samodzielnego usuwania wyrobów przez ich posiadaczy. Usunięte wyroby, nawet spełniające wymagania przepisów, muszą być odpowiednio zabezpieczone, zapakowane i przetransportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

bezpieczne usuwanie azbestu powiat obornicki
Fot. materiały prasowe Powiat Obornicki

Azbest nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, jeśli jest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony. Jednakże, jeśli nastąpi korozja lub jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne (łamanie, kruszenie, cięcie lub inna obróbka), może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. W wyniku tych procesów włókna azbestu uwalniają się do powietrza, co może prowadzić do ich wdychania i poważnych problemów zdrowotnych. 

Dlatego tym bardziej warto wziąć udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest, które corocznie dla swoich mieszkańców Powiat Obornicki organizuje wraz z Gminą Oborniki, Gminą Rogoźno oraz Gminą Ryczywół i złożyć wniosek o bezpłatne usunięcie azbestu.

Szczegóły programu dostępne na stronie www.powiatobornicki.pl 

bezpieczne usuwanie azbestu powiat obornicki
Fot. materiały prasowe Powiat Obornicki

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wojewódzki fundusz ochrony środowiska logo

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®