wiara

Spada pobożność – ile procent wiernych uczestniczy w mszach?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane na temat pobożności Polaków w 2019 roku, z których wynik a, że w 2019 r. w niedzielnych mszach świętych uczestniczyło blisko 40% katolików. Najwięcej, blisko 71% wiernych uczestniczyło w nabożeństwach w diecezji tarnowskiej i rzeszowskiej, a najmniej w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i koszalińsko-kołobrzeskiej – ponad 23%. A jak wygląda sytuacja w Wielkopolsce?

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®