Wielkopolski Rolnik Roku

Wielkopolski rolnik poszukiwany…

Samorząd Województwa Wielkopolskiego już po raz 24. organizuje konkurs Wielkopolski Rolnik Roku.
Jak mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski gospodarstwa nagrodzone w tym konkursie są wizytówką wielkopolskiego rolnictwa i odznaczają się wysokim poziomem produkcji rolniczej, dobrą organizacją pracy i wyjątkową estetyką gospodarstw

Wyłonią najlepszych wielkopolskich rolników

Rekordowa liczba ponad 60 gospodarstw została zgłoszona do 23. edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. O szczegółach mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski: Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych wielkopolskich rolników, którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania, wprowadzają w swoich gospodarstwach innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój technologii, ochronę środowiska, odnawialne źródła energii i co …

Wyłonią najlepszych wielkopolskich rolników Czytaj więcej »

Wielkopolski Rolnik Roku poszukiwany…

Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz dwudziesty trzeci organizuje konkurs Wielkopolski Rolnik Roku. Jak mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski gospodarstwa nagrodzone w tym konkursie są wizytówką wielkopolskiego rolnictwa i odznaczają się wysokim poziomem produkcji rolniczej, dobrą organizacją pracy i wyjątkową estetyką gospodarstw: Do konkursu mogą być zgłaszani: producenci rolniczych surowców i żywności, wytwórcy warzyw, owoców, …

Wielkopolski Rolnik Roku poszukiwany… Czytaj więcej »

Rozdano Statuetki Siewców

Już po raz 21. przyznano tytuł „Wielkopolski Rolnik Roku”. Celem konkursu jest docenienie rolników, którzy wdrażają nowe technologie, a kapituła konkursowa wizytując gospodarstwa docenia starania rolników o rozwój nie tylko w sferze gospodarczej, ale także estetykę pro

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®