wicemarszałek

Rozdano Statuetki Siewców

Już po raz 21. przyznano tytuł „Wielkopolski Rolnik Roku”. Celem konkursu jest docenienie rolników, którzy wdrażają nowe technologie, a kapituła konkursowa wizytując gospodarstwa docenia starania rolników o rozwój nie tylko w sferze gospodarczej, ale także estetykę pro

W Wielkopolsce powstanie 8 nowych jadłodzielni

Rozstrzygnięto konkurs kierowany do samorządów na możliwość uzyskania dofinansowania stworzenia miejsca ograniczającego marnowanie żywności. Jak podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grabowski na ten cel radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przeznaczyli 113 tysiące złotych.

W Wielkopolsce powstanie 8 nowych jadłodzielni

Rozstrzygnięto konkurs kierowany do samorządów na możliwość uzyskania dofinansowania stworzenia miejsca ograniczającego marnowanie żywności. Jak podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grabowski na ten cel radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przeznaczyli 113 tysiące złotych.

Wielkopolski samorząd ogranicza marnowanie żywności

Wielkopolanie marnują aż 555 tysięcy ton żywności rocznie. Najwięcej jedzenia, bo aż 60% ląduje w koszu w naszych domach. Do walki z zaprzestaniem marnowaniem żywności włączył się Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przeznaczył pieniądze na akcje edukacyjne i działania w samorządach.

Wielkopolski samorząd ogranicza marnowanie żywności

Wielkopolanie marnują aż 555 tysięcy ton żywności rocznie. Najwięcej jedzenia, bo aż 60% ląduje w koszu w naszych domach. Do walki z zaprzestaniem marnowaniem żywności włączył się Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przeznaczył pieniądze na akcje edukacyjne i działania w samorządach.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®