ogródki działkowe

Trwa nabór wniosków w ramach programu ochrony gruntów rolnych

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Rodzinne Ogrody Działkowe, stowarzyszenia ogrodnicze oraz podmioty posiadające nie więcej niż 30 hektarów zbiorników wodnych mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację zadań oraz inwestycji związanych z rekultywacją i ochroną gruntów w ramach programu ochrony gruntów rolnych.

Trwa nabór wniosków w ramach programu ochrony gruntów rolnych

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Rodzinne Ogrody Działkowe, stowarzyszenia ogrodnicze oraz podmioty posiadające nie więcej niż 30 hektarów zbiorników wodnych mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację zadań oraz inwestycji związanych z rekultywacją i ochroną gruntów w ramach programu ochrony gruntów rolnych.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®